INBOUND MARKETING

Refleksion – Inbound Marketing

Denne refleksion er på baggrund af et oplæg afholdt af Jan Bøgely fra Propellos d. 28/9-2020.

Oplægget blev afholdt på dårlige premisser, med det ment, at vi som klasse ikke var blevet introduceret til emnet ”Inbound Marketing” endnu. Jan Bøgely fra Propellos vis oplæg handlede om inbound marketing havde afholdt oplæg i vores parallelklasse denne dag, og derfor blev det arrangeret at han samme dag ligeså godt kunne afholde samme oplæg i vores klasse.

Med disse forhold i betragtning blev oplægget meget usammenhængende og forvirrende. For det første fordi vi som bekendt ikke var kendt med emnet på forhånd, og for det andet bar det præg af at Jan Bøgely lige havde afholdt oplægget forinden.
Jeg forestiller mig, at det som oplægstaler, må være svært at omstille sig til et nyt publikum. Ment på den måde, at det forrige publikum i den her situation havde fået introduktion til emnet, og dermed havde et vist niveau og en vis forståelse for hvad der blev sagt under oplægget. Derfor virkede det til, at Jan Bøgely havde opfattelsen af, at det samme var gældende for vores klasse, hvilket som nævnt ikke var tilfældet.
Starten var meget hurtig, og der blev sagt: ”i ved vel allerede hvem propellos er ikke?”, hvilket jeg ikke gjorde. Da et fåtal i klassen nikkede til spørgsmålet, fortsatte oplægget ellers. Derfor gik jeg ind til et foredrag, hvor der blev gjort referencer til virksomheden, som jeg stadig ikke var bekendt med, hvilket gjorde alting usammenhængende og forvirrende. Midt under oplægget måtte jeg bruge nogle fraværende minutter på at google mig til, hvilken virksomhed ”Propellos” var, i håbet om at få en bedre forståelse af oplægget.
Alligevel var det som om, at jeg aldrig blev samlet op igen under oplægget. Mange modeller blev vist på et ellers flot PowerPoint, men oplægget gik så hurtigt, at det nærmest var umuligt at nå, at forstå modellernes opbygning og læse de få ord der fremgik på de forskellige slides. Derfor blev det meget rodet, når der blev refereret tilbage til en model, som vi ikke havde nået at danne et overblik over.

Jeg prøvede at tage noter til denne refleksion under oplægget, men de bærer ligesom oplægget også præg af er der ingen sammenhæng var. De dele af oplægget jeg forstod, var de få dele der handlede om emner vi tidligere har gennemgået, herunder målgruppe og personaer og kunderejsen.
Jeg er sikker på det havde gjort en stor forskel, hvis vi var blevet introduceret til emnet ”inbound marketing” inden oplægget.

Med alt dette i betragtning synes jeg ikke at oplægget har givet mig ny viden inden for emnet inbound marketing, men jeg har efterfølgende læst vores udleverede materiale, som vi helt klart skulle have gennemgået inden oplægget, og der har jeg kunnet se nogle paralleller til oplægget. Dog er jeg sikker på at oplægget kunne have tilført en masse ekstra viden og eksempler, hvis jeg havde vidst mere inden.
Jeg synes fx ”The Golden Cirkel -modellen” er meget interessant og giver rigtig god mening. Den arbejder med ideen om, at alle virksomheden ved ”what” de gør og ”how” de gør det, men det er fåtallet at virksomhederne der ved ”why” de gør hvad de gør. ”Why”-delen er et formål, en årsag eller en tro, og det er det virksomhederne skal sælge sig på, og derfor forbrugerne køber produktet. Jeg ville have elsket at kunne have taget ting om dette med fra oplægget, for jeg husker at han viste modellen, men først nu forstår jeg den.

En ting jeg tager med fra oplægget, som jeg forstod fordi det omhandlede et emne vi har haft før oplægget, var at kunderejsen starter hele tiden forfra i en virksomhed. Det giver rigtig god mening, fordi kunderejsen jo er forskellig fra forbruger til forbruger, og kunderejsen starter forfra hver gang der kommer en ny kunde til. Så alt i alt et oplæg der helt sikkert havde meget nyt og fornuftigt at bidrage med til vores læring, men blev forhindret i at videregive det til vores klasse pga. ovennævnte vilkår.

Inbound marketing er en metode inden for markedsføring, hvor man anvender content marketing til at tiltrække nye kunder. Du kan læse mere i opgaven om content markting.