Webskitse

Dette er en opgave hvori tankerne om et ønsket website er formidlet, samt tegnet/skitseret.

Jeg gør opmærksom på, at det website der nedenfor vil blive beskrevet, er en skitse, og rettelser i det endelige resultat kan forekomme.

Forside

Forside skitse

Forsiden vil bestå af et billede/video. Det implementeres, fordi det medfører et rent look der skal give den besøgende ro, fremfor mange billeder/videoer, der forstyrrer den besøgende og tager fokus for hvad det næste jeg ønsker de skal gøre er, nemlig at trykke på menuen i venstre hjørne (de 3 streger).
Menuen skal være let forståelig for alle besøgende, og derfor skal den deles op i ”kategorier” der gør det mere enkelt og nemt for den besøgende at finde frem til det de leder efter på websitet.

Over menuen i venstre hjørne vil der fremgå et logo/navn, der skal bekræfte den besøgende i at de er det rigtige sted ift. hvad de søgte efter og kan sammenligne med tidligere set, eller fremadrettet som noget den besøgende kan identificere websitet og mig med. Det er altså med til, at understøtte mit personlige brand, og en identifikationsfaktor som den besøgende kan huske mig på. Ydermere vil logoet/navnet have en funktion, der ved at trykke på det altid fører den besøgende tilbage til forsiden. 

Den nederste sektion på forsiden vil bestå af mine kontaktoplysninger, som er en vigtig information, der skal være tydelig og nem for den besøgende at finde på alle tidspunkter. I den nederste sektion vil også være illustreret et map, der viser min placering. Det kan også være en vigtig information for den besøgende, og derfor skal den også tydeligt fremgå. Grunden til lokationen fremgår af en illustration af Sjælland, er fordi det i kombination med kontaktoplysningerne gør det mere læseligt. Samtidigt processerer hjernen 60.000 gange hurtigere billeder end tekst.[1]
Desuden fremgår igen illustrationer samt link-funktion, i samme sektion i bunden, af mine andre medier. Herunder link til min LinkedIn profil, hvor den besøgende også kan finde oplysninger de måske ikke har kunnet finde på websitet, eller hvis de er interesseret i at følge med mig andre steder.  

På forsiden vil der endvidere fremgå et slogan/tekst, placeret over billedet/videoen der dominerer forsiden. I kombination med billedet skal det være en ”teaser”/et glimt af hvad de kan forvente at finde og mig som brand. Et slogan spiller sammen med logoet en rolle i identifikationen/associationen af websitet hos den besøgende, og differentierer mig som brand.

Underfanen “Opgaver”

Opgave fane skitse

Logo, menulinjen og søgefeltet samt den nederste sektion (“footer”)med kontaktoplysninger og map, vil fortsætte når man klikker på en ny fane. Layoutet skal være gennemgående, så den besøgende stadig kan genkende sitet, og fordi de nævnte ting indeholder de vigtigste funktioner eller oplysninger, som dermed bør følge den besøgende under deres udforskning af sitet, så de altid kan finde dem.

Går man på en underfane, vil man som det ses af skitsen i bilag 2, møde en overskrift på den valgte kategori, der tydeliggør hvad den besøgende er inde på. Under overskriften, vil der fremgå nogle underoverskrifter, som fx ”alle”, hvor man også vil starte på underfanen. Her bliver alle opgaver/underkategorier vist. Hvis den besøgende ikke leder efter noget specifikt, men bare er nysgerrige, vil de typisk blive på alle og undersøge hvad hele kategorien ”opgaver” indeholder. Hvis man specifikt søger efter noget om SoMe, kan man trykke på underkategorien ”SoMe” og herefter vil de kategorier tilhørende denne kategori fremgå af sitet.
Ved at tilgå alle underkategorierne, vil kategorierne heraf blive fremvist i nogle kasser, med en tekst der tydeliggør hvad kassen indeholder. Alle overskrifter og opdelinger af kategorier, samt kasser er alt sammen med til at gøre det overskueligt og nemt for den besøgende at navigere rundt i.

Formidlingen og tonen i teksterne på hele websitet skal være i forståeligt sprog, så den besøgende (målgruppen) forstår. Det akademiske sprog skal altså være på et minimum, og tonen skal i mit tilfælde være præget af engagement, da det beskriver mig, og dermed skaber et billede af mig overfor den besøgende.


Se også min “WordPress FAQ“, som er en vejledning til hvordan du laver en “post grid” (billedkasser) på dit website.


[1] https://www.socialsellingcompany.dk/5-grunde-til-at-fotos-og-illustrationer-skal-indgaa-i-dit-indhold/